Pelita Bahasa Mac 2008

 

Pelita Bahasa Mac 2008

3 Nota Editor
Memanfaatkan Peluang dan Ruang Melanjutkan
Pelajaran
- Armin Azhari Saleh
4 Minda Bahasa
Mengantarabangsakan Bahasa dan Sastera
Kebangsaan
- Syed Hamid Albar
6 Berita Bahasa
Burgess dan Tanah Melayu
- Armin A. Saleh
Islam dan Sains Moden
- Norazlinda Misran
JKR dan Bahasa
- Mohamad Ibrahim
Bahasa Melayu dan Tanah
- Yusaida Yusof
9 Sari Bahasa
Memilih Kursus untuk Melanjutkan Pelajaran
- Siti Khariah Mohd. Zubir
12 Sari Bahasa
Ke Mana selepas Peperiksaan?
- Hasrina Baharum
17 lAlarisan Bahasa
Lambang dan Perlambangan
- Siti Zaleha M. Hashim
20 Cemerlang Bahasa
Dua Objek dalam Binaan Frasa Kerja Transitif
- Ahmad Khair Mohd. Nor
22 Cemerlang Bahasa
Glosari Teknologi Maklumat
24 Cemerlang Pelaiar
Kemahiran Membaca untuk Peperiksaan
- Mohd. Pauzi Mahmad
28 Tentang Bahasa
Kesatuan Bahasa untuk Maju
- Muhammad Azli Shukri &
Muhamad Rafiq Abdul Rahman
30 Sastera dalam Bahasa
Unsur Alam dalam Karya Sastera
- Munsyi Sastera

3 Nota EditorMemanfaatkan Peluang dan Ruang MelanjutkanPelajaran- Armin Azhari Saleh4 Minda BahasaMengantarabangsakan Bahasa dan SasteraKebangsaan- Syed Hamid Albar6 Berita BahasaBurgess dan Tanah Melayu- Armin A. SalehIslam dan Sains Moden- Norazlinda MisranJKR dan Bahasa- Mohamad IbrahimBahasa Melayu dan Tanah- Yusaida Yusof9 Sari BahasaMemilih Kursus untuk Melanjutkan Pelajaran- Siti Khariah Mohd. Zubir12 Sari BahasaKe Mana selepas Peperiksaan?- Hasrina Baharum17 lAlarisan BahasaLambang dan Perlambangan- Siti Zaleha M. Hashim20 Cemerlang BahasaDua Objek dalam Binaan Frasa Kerja Transitif- Ahmad Khair Mohd. Nor22 Cemerlang BahasaGlosari Teknologi Maklumat24 Cemerlang PelaiarKemahiran Membaca untuk Peperiksaan- Mohd. Pauzi Mahmad28 Tentang BahasaKesatuan Bahasa untuk Maju- Muhammad Azli Shukri &Muhamad Rafiq Abdul Rahman30 Sastera dalam BahasaUnsur Alam dalam Karya Sastera- Munsyi Sastera

http://lamanmajalah.dbp.my/wordpress/Flip/pelitabahasamac2008